นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะ

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการกำกับดูแลมาตรฐานการบินของประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

ced9d7fd555ccc50a74d20e993ae87e6a 24492104 210705 0

 

ced9d7fd555ccc50a74d20e993ae87e6a 24492104 210705 2

 

ced9d7fd555ccc50a74d20e993ae87e6a 24492104 210705 1