พล.อ.ต.จักรวัชร จงสืบสุข ผอ.สบน.ทอ.มอบหมายให้ น.อ.เชษฐา ร่างน้อย รอง ผอ.สบน.ทอ.

เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภัย

(Safety Management System)

ณ หอสมุด กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศเอก อำนาจ ศรีเกิด ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

และความปลอดภัย ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของแหล่งซ่อมบำรุงอากาศยาน

มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย

 1

 

2

 

4

 

5

 

8

 

9

 

10

 

11

จัดทำโดย จ.ต.ธีรภัทร แจ่มสุวรรณ จนท.ทสส.สบน.ทอ. ติดต่อประสานงาน ๓ - ๘๘๖๔